Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in 1769 en stelt zich ten doel de beoefening van kunsten en wetenschappen in Zeeland te bevorderen......

Description

pulled from site's meta description

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen


This is an automatically generated AboutUs page for Zeeuwsgenootschap.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Zeeuwsgenootschap.nl&oldid=42442599"