Etusivu

Description

pulled from site's meta description

Tehokas toiminta, jonka lähtökohtana on tavoitteellisuus, on menestymisen perusedellytys. Menestyminen riippuu ajan viisaasta suunnittelusta, priorisoinnista ja käyttämisestä. Esimiehellä on aina vastuu siitä, että työntekijät osaavat ja haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Toisaalta myös oikeita asioita, oikeaan aikaan tekevä työntekijä kokee työnsä todennäköisemmin mielekkääksi ja myös voi työssään hyvin. Elleivät ihmiset voi hyvin tehdessään sitä mitä he tekevät, he eivät tee sitä läheskään niin hyvin kuin he pystyisivät sen tekemään.


This is an automatically generated AboutUs page for Vigorcoaching.fi. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Vigorcoaching.fi&oldid=56144701"