Valori · Home

Description

pulled from site's meta description

Valori helpt organisaties Grip op hun IT te krijgen en te behouden. Het resultaat is dat de IT-investeringen van onze klanten daadwerkelijk renderen, business cases succesvol worden geïmplementeerd en informatiesystemen tijdens de gehele levenscyclus aansluiten op de behoeften van de business. Valori heeft sinds 1989 bij gerenommeerde opdrachtgevers een goede naam opgebouwd in kwaliteitszorg binnen IT-projecten. Wij begeleiden onze klanten bij het gecontroleerd ontwikkelen, implementeren en exploiteren van informatiesystemen.


This is an automatically generated AboutUs page for Valori.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Valori.nl&oldid=51488364"