Uzgent.be

Title

Universitair Ziekenhuis Gent - UZGENT.be

Description

Het Universitair Ziekenhuis Gent is één van de grootste gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen met meer dan 1000 bedden voor acute zorg en uitgebreide voorzieningen voor ambulante diagnostiek, behandeling en verzorging. Onze kernopdrachten zijn patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. Door het samenspel van deze taken in een zeer nauwe samenwerking met de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent kan het ziekenhuis een uitgebreid pakket aan basis- en hooggespecialiseerde zorg leveren. Het UZ Gent is tevens een centrum voor wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs. Artsen en artsenspecialisten worden er opgeleid en onderzoekers werken in tal van diensten aan nieuwe technieken om de diagnostiek, behandeling en verzorging te verbeteren. Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar een hoogkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg. Alle artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor de verzorging, behandeling en het comfort van de patiënt

Logos

Logo-uzgent-be.gif

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Uzgent.be&oldid=28006662"