UtbIldnIngsSidan.se is all about education (utbildning)

About UtbIldnIngsSidan.se

På Utbildningssidan.se kan du hitta en utbildning som passar dig. Du kan söka bland flera hundra utbildningar.

Vad är en utbildning

Utbildning är en beteckning på den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Källa/Source: Wikipedia SV

Information om olika typer av utbildning i Sverige

Yrkeshögskola Folkhögskola Yrkesutbildning Universitet / Högskola

Visit Utbildningssidan.se

Hitta en utbildningRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=UtbIldnIngsSidan.se&oldid=25382184"