Urząd Gminy Lipno Gmina Lipno Urząd Gminy w Lipnie

Description

pulled from site's meta description

Oficjalna strona Urzędu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, tel. (54)288-62-00, e-mail: lipno@uglipno.pl


This is an automatically generated AboutUs page for Uglipno.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Uglipno.pl&oldid=39446848"