Tiengnoigiaodan.net

Title

Tieng Noi Giao Dan

Description

Excerpted from the website:

Ngày nay người ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của Giáo Hội. Từ ngữ đó đôi khi bị lạm dụng. Nhưng đúng là Giáo Hội không bao giờ được phép chạy theo thời. Giáo Hội phải nói lên cái xấu và cái nguy của thời đại; phải nhắc nhở lương tâm những kẻ có quyền, cả những người trí thức, và cả nhữngkẻ thờ ơ hẹp hòi trước những nỗi thống khổ của thời đại.
read more

Languages

English

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Tiengnoigiaodan.net&oldid=11876414"