ThangLong.pro.vn is a Thai video and audio entertainment retailer.

Title

Thang Long AV

Description

Excerpted from the website:

Công ty CP Nghe nhìn Thăng Long nhận sản xuất TVC quảng cáo theo đơn đặt hàng và Videoclip giới thiệu doanh nghiệp cho các Bộ, nghành và các doanh nghiệp với ý tưởng độc đáo, nhanh chóng và giá thành thỏa thuận. Công ty CP Nghe Nhìn Thăng Long vừa đầu tư nhiều hệ thống thiết bị hiện đại vào loại bậc nhất thế giới để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhằm khai thác triệt để hệ thống thiết bị, công ty còn làm các dịch vụ nghe nhìn và cho thuê nhiều thiết bị Xin liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
read more

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ThangLong.pro.vn&oldid=35852064"