Tevhidhane.de

Title

Geylani İslam Kültür Merkezi Bielefeld - Anasayfa

Description

Excerpted from the website description:

Geylani islam kültür merkezi e.V Kadiri Dergahi Kadiri Tarikatin Muhammediye Kolu Tasavvuf idrakimizin Piri Geylani hazretleri; sevgi, saygı ve hoşgörüyü bu manevi disiplinin kaynağı olarak vazetmiş ve manevi yolunu bu düstürlar üzerine bina etmiştir. Bizler de onun takipçileri olarak, günümüz Geylaninin manevi öğrencisi Mürşid Seyyid Muhammed Efendinin tavsiyeleri doğrultusunda, tasavvuf ışığında huzurlu, takva ve züht ile yoğrulmuş bir dini ve sosyal hayatı yaşamak ve bizimle bu hayatı paylaşmak isteyenlere yardımcı olmak çabası içerisindeyiz.

Languages

Türkçe (Turkish)

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Tevhidhane.de&oldid=33127239"