Teknoloji Stratejisi Platformu

Description

excerpt from site's content

Teknoloji Stratejisi Platformu TSP Bu platform Yahoogroups üzerinde kurulmuş çok sayıda gruptan oluşmaktadır Bu gruplara soldaki menüden ulaşmak mümkündür Bu grupların en büyükleri gruplarıdır Sitede ayrıca değişik konularda pdf dökümanlar bulunmakta ve düzenli aralıklarla bunlara yenileri eklen...


This is an automatically generated AboutUs page for Tech-Strategy.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Tech-Strategy.org&oldid=56226068"