TEC d.o.o. Nova Gorica - gradbeni inženiring, nadzor, nepremičnine

Description

pulled from site's meta description

TEC d.o.o. Nova Gorica: Gradbeni inženiring za visoke in nizke gradnje, strokovni in obračunski nadzor, izvedba upravnih postopkov za pridobitev gradbenih in upravnih dovoljenj, projektiranje, posredovanje nepremičnin.


This is an automatically generated AboutUs page for Tecdoo.si. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.



Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Tecdoo.si&oldid=60256611"