De Taaltuin

Description

pulled from site's meta description

De kracht van taal. Taal- en tekstbureau De Taaltuin verbaast zich nog iedere dag over de impact van woorden. Taal is een wonderlijk ding, een instrument waarmee we contact onderhouden met de wereld om ons heen. We kunnen ermee manipuleren, enthousiasmeren, kwetsen, vleien, informeren. Taal leeft, is constant in beweging en op zoek naar eenvoud en logica. Wat we willen uitdragen, zeggen we in woorden.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Taaltuin.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Taaltuin.nl&oldid=65619611"