Latexfalt [the binding factor] - Home

Description

pulled from site's meta description

Latexfalt is producent van polymeer gemodificeerde bitumen en emulsies voor toepassingen in wegenbouw, bouw en industrie. Speciaal zijn de kleurloze emulsies welke zijn te pigmenteren in kleur naar wens en oplosmiddelvrije warme bindmiddelen.


This is an automatically generated AboutUs page for Surmac.eu. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Surmac.eu&oldid=52166987"