SuperNat.pl

Title

dr hab. Jerzy Supernat

Description

Excerpted from the website:

Jerzy Supernat jest też autorem kilkudziesięciu artykułów (np. Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Managemet, Proceduralne aspekty podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej), referatów (np. Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej, Lobbing w procesach decyzyjnych organów władzy publicznej w świetle standardów międzynarodowych, Europejska przestrzeń administracyjna, Samodzielność wspólnot samorządowych w zmieniającym się państwie, Justice as a purpose of business: A stakeholder theory of a modern business corporation), tłumaczeń i recenzji.
read more

Languages

polski (Polish)

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SuperNat.pl&oldid=9071420"