Stat.Gov.mk

Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. Основни функции на институцијата се прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци за демографските, социјалните и економските појави во македонското општествоRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Stat.Gov.mk&oldid=22980439"