SpaniaPosten

Description

excerpt from site's content

UKENTLIG NYHETSBREV FRA SPANIAPOSTEN PÅMELDING AVMELDING I DAGI MORGEN Left Partido Popular og regjeringen Rajoy har vedtatt et lovforslag som inneholder de strengeste reglene for abort i spansk demokratis historie Lovforslaget innebærer slutten på selvbestemt abort Dersom loven godkjennes i Kongressen vil kvinner...


This is an automatically generated AboutUs page for SpaniaPosten.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SpaniaPosten.no&oldid=40371885"