Sobibór i jego okolice

Description

excerpt from site's content

Menu Categories Sobiborski Park Krajobrazowy powstał na terenie województwa lubelskiego i został utworzony w roku w marcu W Parku tym znajdują się liczne torfowiska oraz śródleśne jeziora z dominujących tam drzew można wymienić sosny brzozy oraz olsze Park obejmuje także sześć rezerwatów przyrody międz...


This is an automatically generated AboutUs page for Sobibor.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Sobibor.pl&oldid=40628894"