Skargardsbatar.se

Title

Skärgårdsbåtar.se - Båtar i Sveriges skärgårdar, sjöar och kanaler - Ångbåtar, vägfärjor och motorfartyg

Description

Excerpted from the website description:

En webbplats med inriktning på de mindre passagerarfartyg som trafikerar eller har trafikerat svenska farvatten, dvs alla hamnar, skärgårdar, sjöar och kanaler. Här återfinner du information om var och när de byggdes, vilken dag de gick på grund och vad som hände med de som försvann från kajerna.

Languages

svenska (Swedish)

Additional Information

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Skargardsbatar.se&oldid=25790849"