SkalskI.info

About SkalskI.info

Właśnie został opublikowany mój najnowszy artykuł“Wirtualne pulpity, czyli zastosowanie konsolidacji i wirtualizacji prezentacji“. “Wirtualizacja znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu obszarach działania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Windows Server 2008 R2 wprowadza technologie znane dotychczas z produktów innych firm, zwiększając tym samym możliwości wykorzystania technologii wirtualizacyjnych.



Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SkalskI.info&oldid=28224610"