Sgr.nl

Title

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Description

De SGR biedt garantie voor het geval dat een aangesloten reisorganisatie wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen niet nakomt.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Sgr.nl&oldid=24392380"