Scaak-ks.org -Association of Certified Accountants of Kosovo

Title

ShKÇAK — Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

Description

SHKÇAK është një shoqatë e posaformuar profesionale për kontabilitet dhe auditim me seli në Kosovë. Është një trup i pavarur dhe i mëvetësishëm, i ndarë nga qeveria dhe partitë politike. Kontrollohet nga anëtarësia e vet.

Shoqata ka vendosur një model të certifikimit për kualifikim kontabilist, që përputhet me Rregulloren e re për Standardet e Kontabilitetit (2001/30). Kualifikimi do të jetë i përputhshëm me standardet e trajnimit ndërkombëtar.

Shoqata do të monitorojë anëtarët e vet dhe do të vrojtojë zyrat që do të merren me këtë punë, që të sigurohet në mbajtjen e standardeve të larta profesionale. Shoqata poashtu do të promovojë interesat e anëtarëve të vet dhe profesionit të kontabilitetit në Kosovë.

read more

Languages

English

Contact

IPKOnet
Prishtina Kosova
United States 38000
+47.64873610

Logos

Logo-scaak-ks-org.gif

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Scaak-ks.org&oldid=37003818"