Salices Praktijk voor Natuurgeneeskunde, De Wilgen

Description

pulled from site's meta description

In mijn praktijk bied ik de mogelijkheid om individueel van verschillende natuurgeneeskundige behandelmethoden gebruik te maken, waaronder ook het kuren. Door regelmatig een (vasten)kuur te doen krijgt het lichaam de kans te reinigen. Hiermee kunnen vermoeidheid en vage klachten verdwijnen en ziekte worden voorkomen. Een vastenkuur kan bij ziekte een doelgericht genezingsproces op gang brengen om te herstellen. Buiten dat leert u tijdens het kuren op een verstandige manier omgaan met gewichtsproblemen.


This is an automatically generated AboutUs page for Salices.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Salices.nl&oldid=50183060"