Robotbyn.se

Title

Välkommen till robotbyn

Description

Excerpted from the website:

Under 50-talet började dåvarande Flygförvaltningen provskjutningar i trakterna av Nausta. Man behövde också ett flygfält, så 1957 byggdes ett flygfält 2,5 mil utanför Vidsel. Det kom senare att kallas RFN (Robotförsöksplats Norrland). M ånga arbetsgivare funnits där genom åren och numer är det Försvarets Materielverk, Rymdbolaget, Fortifikationsförvaltningen, F21, Luftfartsverket, Securitas och ISS.
read more

Additional Information

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Robotbyn.se&oldid=32823336"