QUO-communications

Description

pulled from site's meta description

Wij verrichten kwalitatief marktonderzoek & internetonderzoek rond marketing & communicatie. Doel van ons onderzoek is gedegen(klant)inzicht: betrouwbare informatie die goed richting geeft om uw keuzes te onderbouwen. QUO-communications verricht o.a. onderzoek naar markten: omvang, trends, concurrenten, perspectieven e.d. onderzoek naar mogelijke (prijsstelling) nieuwe producten of diensten onderzoek naar wensen, behoeften e.d. klanttevredenheidsonderzoek evaluatieonderzoek (projecten, beleid, acties, campagnes etc.) waarderingsonderzoek (bezoekers congressen, open dagen, beurzen etc.)


This is an automatically generated AboutUs page for Quo-Communications.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Quo-Communications.nl&oldid=68135007"