Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej - Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej

Description

pulled from site's meta description

Zajęcia w szkole odbywają się w formie comiesięcznych zjazdów w piątki, soboty i niedziele. Prowadzone są przez lekarzy i homeopatów. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu medycyny i homeopatii klasycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych oraz konkretne przypadki z udziałem pacjentów, którzy prowadzeni są przez homeopatę.


This is an automatically generated AboutUs page for Pshk.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Pshk.pl&oldid=39717109"