Prakton voortgezet door IMpact

Description

pulled from site's meta description

Prakton BV. Re-integratie, Assessment en Coaching Neringstraat 1 8263 BG Kampen Tel. 038 - 33 10 907 Fax.038 - 33 35 085 Sinds 1997 actief op het gebied van training en re-integratie, maar is nog altijd jong en flexibel. We zijn professioneel betrokken en bieden nét dat beetje meer om trajecten succesvol te maken! Ons werkgebied is Noordwest Overijssel en Oostelijk Flevoland. Onze dienstverlening richt zich op werkenden en niet werkenden, al dan niet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben onze eigen bedrijfssimulatie en goed uitgeruste test- en trainingsruimten, twee goed toegeruste teams re-integratiecoaches en loopbaanbegeleiders. Eén van deze teams richt zich specifiek op mensen met autisme.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Prakton.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Prakton.nl&oldid=65334771"