Polychem-Systems.com.pl

Title

Polychem Systems Sp. z o.o. - kleje, systemy, pianki poliuretanowe, pianka, poliuretanowa, systemy obuwnicze, izolacje, otuliny

Description

Excerpted from the website description:

Polychem Systems specjalizuje siê w przetwórstwie poliuretanów. Podstawowa oferta to systemy i kleje poliuretanowe, systemy obuwnicze, pianka monta¿owa, sztywna i elastyczna pianka poliuretanowa, otuliny, t³oki, izolacja ciep³ochronna i zimnochronna.

Languages

polski (Polish)

Contact

Additional Information

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Polychem-Systems.com.pl&oldid=33503203"