Piet Brouns

Description

pulled from site's meta description

In het deels figuratieve, deels abstraherende werk van Piet Brouns is het uitgangspunt haast altijd een tekening. Deze tekening bewerkt hij dan vaak op de computer, en uit deze bewerking komen dan nieuwe tekeningen voort of ze leidt tot een schilderij.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for PiEtBrouNs.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=PiEtBrouNs.nl&oldid=68139049"