BYGGTAKST ØST - BYGGTAKSERING ØSTLANDET - FORSIDE

Description

pulled from site's meta description

Låne og verditakster. Taksering av eiendom i Hamar - Løten - Stange, Ringsaker og Elverum. Det utføres taksering av Enebolig, leiligheter og fritidseiendommer. Det utføres taksering av leiegårder mindre og større næringseiendommer i Hedmark, men har Hamar som nærområde. Det utførers tilstandsrapporter og boligsalgsrappor. Byggtakst Øst utfører tetthetsprøving av boliger, om du ønsker i kombinasjon med thermografering. Byggtakst Øst utfører skadetakster, mangelsrapporter, reklamasjonrapporter og kalkyler til tvistesaker. Byggtakst Øst er med deg på overtagelsesforretninger og 1 års befaringer. Byggeavdelingen hjelper deg med grunnarbeider tilbygg og nybygg og øvrig tømrerarbeid.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Pejo.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Pejo.no&oldid=62065430"