Orana.se

Title

Orana AB - HVB Behandlingshem

Description

Excerpted from the website description:

Orana har arbetat i 20 år med utredning och behandling av ungdomar med svår psykiatrisk problematik. Vi har framför allt en lång erfarenhet av svåra ångeststörningar, sexuella övergrepp, självskadebeteende och suicidförsök. Orana var från början ett litet HVB- hem för både pojkar och flickor men har under åren utvecklats och förändrats till att som idag ha 17 behandlingsplatser fördelat på två behandlingshem, Orana Äsphult och Orana Christianstad. Orana har även ett flertal utslusslägenheter i Kristianstad.

Languages

svenska (Swedish)

Contact

Additional Information

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Orana.se&oldid=29581331"