Omegam.nl

Title

OMEGAM Laboratoria | een betrouwbare waarde

Description

Omegam Laboratorium is een kwaliteitslaboratorium dat routinematig chemische, fysische en bacteriologische (milieu)onderzoeken uitvoert in het kader van o.a. wetgeving (bijv. Bouwstoffenbesluit) voor marktpartijen in binnen- en buitenland. Daarnaast is Omegam Laboratorium gespecialiseerd in bijzondere en minder gangbare onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van (milieu)monsters op de aanwezigheid van sporen van bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. De combinatie van routinematig en bijzonder onderzoek geeft Omegam Laboratorium een meerwaarde ten opzichte van andere milieulaboratoria.

Languages

English

Additional Information



Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Omegam.nl&oldid=34856441"