Szkolenia lekarzy, dentystów OMD-szkolenia personelu medycznego, szkolenia menadżerów służby zdrowia, warsztaty praktyczne, Poznań - OMD

Description

pulled from site's meta description

Firma oferuje praktyczne szkolenia dla lekarzy OMD Mariusz Oboda-warsztaty praktyczne dla menedżerów, lekarzy Poznań. Polecamy praktyczne szkolenia z zakresu; inteligencja emocjonalna, komunikacja profesjonalna, a także szkolenia z obsługi pacjenta przez lekarza. Prezentuje kursy medyczne dla lekarza dentysty. Szkolenia lekarzy.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Omd.edu.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Omd.edu.pl&oldid=65154751"