OcTrooIGemachtIgDe.nl

Title

[Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden / Dutch Institute of Patent Attorneys]

Description

De octrooigemachtigde is een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Hij/zij adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën, treedt op namens een opdrachtgever, en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van de gewenste bescherming.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=OcTrooIGemachtIgDe.nl&oldid=34161101"