Ngo.lt

Title

www.ngo.lt

Description

NIC skatina įvairias organizacijas kurti palankią NVO plėtros aplinką bei remia Vakarų Lietuvos NVO bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, teikia informaciją bei konsultacijas ir atstovauja jas valstybinėse institucijose.

NIC, siekdamas stiprinti pilietinės ir demokratinės visuomenės raidą Lietuvoje, taps svarbiausiu NVO informacijos šaltiniu bei pagrindine tarptautinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo institucija, vienijančia Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos nevyriausybines organizacijas

I. Stiprinti trečiojo sektoriaus institucijas, teikiant joms informaciją bei konsultacijas, susijusias su nevyriausybiniu sektoriumi ir jo plėtra, o atgalinio ryšio pagrindu tobulinti centro paslaugų kokybę;

read more

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ngo.lt&oldid=30032173"