Om Chefsrekrytering, Headhunting och Executive search

Description

excerpt from site's content

Navina rekryterar chefer och specialister till kunskapsintensiva företag och organisationer Vi identifierar de personer som genom sitt ledarskap stärker och utvecklar er verksamhet Just nu fokuserar vi till stor del på IT Branschen där vi rekryterar chefer på alla nivåer samt specialister och konsulter Navina Re...


This is an automatically generated AboutUs page for Navina.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Navina.se&oldid=49731586"