Saskia Herder Praktijk voor Motoriek en Remedial Teaching - MRT RT Tilburg

Description

pulled from site's meta description

Saskia Herder, praktijk voor Motoriek (MRT) en Remedial Teaching (RT) in Tilburg. Saskia Herder heeft aandacht voor sociale interactie en leren vertrouwen op eigen kunnen. Zij richt zich op problematiek, met meerdere kanten. U kunt bij Saskia Herder terrecht voor begeleiding en coaching bij de volgende problematiek en stoornissen: dyslexie, woordblindheid, rekenblindheid, NLD, Non-verbal Learning Disabilities, non-verbale leerstoornissen, leerstoornissen, non-verbale informatie, talige boodschappen, PDD, PDD-NOS, Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified, ontwikkelingsstoornis, psychologische stoornissen, autisme, autistische stoornis, ADD, ADHD, DCD clumsiness, begaafd, begaafdheid, hoogbegaafd, hoogbegaafdheid, praxis, praxisproblematiek, hypermobiliteit, hypermobiel, schrijven, schrijftraining, knippen, evenwicht, onhandig, onhandigheid, pedagogisch, didactisch, didactiek, ASS, autisme spectrum stoornis, spelling, lezen, spel, sport, rekenen, auditief geheugen, visueel, ruimtelijk, visueel-ruimtelijk, succes, competentie, taakaanpak, studievaardigheden, communicatie, zelfvertrouwen, studievaardigheden, vaardigheden, sociaal, zelfbeeld, intelligentie, complex, complexe problematiek, concentratie, beweging, bewegingsachterstand, achterstand, leerproblemen, leren, leerproblematiek, leesproblemen, leesproblematiek, rekenproblemen, rekenproblematiek, sensomotoriek, sensomotorisch, vaardigheden, bewegen, ontwikkelingsproblemen, handschrift, pengreep, concentratie, struikelen, knoeien, lettervormen, leesbaar, leesbaarheid, sociale competentie, sociale competentie training, sociale competentietraining, competentie training, competentietraining, psycho-fysieke training, psycho fysieke training, psycho-fysiek, psycho fysiek, versterking, versterking weerbaarheid, sociale weerbaarheid, mentale weerbaarheid, fysieke weerbaarheid, adoptie, geadopteerden, adoptie begeleiding, geadopteerden begeleding, adoptiekinderen begeleiding, adoptiekinderen, adoptie motoriek, adoptiekinderen motoriek, geadopteerden motoriek, adoptie achterstand, adoptiekinderen achterstand, geadopteerden achterstand, psychomotorieke, psychomotoriek, psychomotorische therapie, psychomotorische stoornissen, sociale competentietraining, sociale competentie training, rots, water, rots en water, veiligheid, integriteit, verbondenheid, zelf-beheersing, zelf-vertrouwen, zelf-reflectie, zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie, psycho fysiek, fysiek, psycho, psycho-fysiek, psychofysiek, psycho fysieke, fysieke, psycho-fysieke, psychofysieke, psychofysieke balans, psycho fysieke balans, psycho-fysieke balans, weerbaarheid, SoCom, sociale cognities, autistiforme spectrum. De praktijk biedt nascholing, gastlessen, motorische remedial teaching, rugzakje, begeleiding, training, huiswerk begeleiding, studiebegeleiding, onderzoek, WSNS, weer samen naar school, ontwikkeling, motorische ontwikkeling, ambulante begeleiding, NVA, Balans, huiswerkbegeleiding, huiswerkbegeleiding Tilburg, huiswerk begeleiding Tilburg, sociaal, sociale, competentie, competentietraining, competentie training, vaardigheden, sociale vaardigheden, vaardigheidstraining, weerbaar, weerbaarheidstraining, spelmateriaal, basistraining, vervolgtraining, sociale vaardigheden, vaardigheden toepassen, bewegen en emoties, weerbaar, weerbaarheid, weerbaarheidstraining, NLD, nld begeleiding, executieve functies, executieve training, hulpmiddelen, PGB,voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen op de PABO, ROC, middelbaar onderwijs, middelbare school, basisonderwijs, SBO, MLK. Saksia Herder is persoonlijk en pragmatisch.


This is an automatically generated AboutUs page for Mrt-rt.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Mrt-rt.nl&oldid=41109330"