Strona główna - Pracownia Artystyczna Magdalena Przeklasa-Trojan

Description

excerpt from site's content

Strona główna Witam na stronie Magdaleny Przeklasa-Trojan W obrazach główną rolę odgrywają barwy Barwy posiadają niezwykłą moc Kolory prowokują nasze myśli i uczucia To w jaki sposób na barwy reagujemy i w jaki sposób się nimi posługujemy jest wyrazem naszej wrażliwości estetycznej oraz naszego wnęt...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Mp-art.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Mp-art.pl&oldid=64832208"