Movie Center - Videotheken - Amsterdam

Description

excerpt from site's content

NIEUW Beste klanten vrienden en buren,Movie Center Videotheken heeft ook haar laatstefiliaal moeten sluiten.De crisis het illegaal downloaden en de enorme opkomst van video On Demand en een binnenkort aangrijpende verbouwing van het winkelpand hebben er voor gezorgd dat wij de deuren moeten sluiten na ongeveer vijftwi...


This is an automatically generated AboutUs page for MovieCenter.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=MovieCenter.nl&oldid=53819430"