Mobile It

Description

pulled from site's meta description

Głównym obszarem naszej działalności jest projektowanie i tworzenie rozwiązań mobilnych dla biznesu oraz sprzedaż i wdrażanie aplikacji wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jesteśmy partnerem firmy SONETA - producenta oprogramowania enova. Posiadamy 6 lat doświadczeń we wdrażaniu i projektowaniu aplikacji.


This is an automatically generated AboutUs page for Mobileit.eu. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Mobileit.eu&oldid=44759091"