Mjøsplast - Forside

Description

pulled from site's meta description

Mjøsplast AS tilbyr et aktivt samarbeid om produktutvikling gjennom utvikling av ny produksjonsteknologi og nye material­kvaliteter med basis i herdeplasten polyuretan. Hensikten er å skape nye produkter med forbedrede egenskaper gjennom samarbeide som forener kunnskap og ressurser.


This is an automatically generated AboutUs page for Mjosplast.net. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Mjosplast.net&oldid=51259604"