MetroPlan.com.pl

Title

Witamy w Grupe Metroplan

Description

analizy lokalizacji centrów handlowych, obiektów logistycznych i produkcyjnych, architektura i planowanie generalne szczególnie w budownictwie przemysłowym, gospodarczym, administracyjno-biurowym, zarzšdzanie projektem, koncepcje projektów inwestycyjnych, okreœlenie celów projektów, planowanie załadów, przepływów materiałowych, doradztwo logistyczne, supply chain management, optymalizacja produkcji, doradztwo it

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=MetroPlan.com.pl&oldid=24285378"