Medfind

Description

pulled from site's meta description

Medfind är ett rekryteringsföretag som arbetar med kompetensförsörjning till den svenska och nordiska vården, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Vi är särskilt specialiserade på internationell läkarrekrytering av specialistläkare till fasta tjänster, men kan också vid behov erbjuda temporära bemanningslösningar av vårdpersonal.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Medfind.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Medfind.se&oldid=63031118"