LumiBet.com is an Albanian site for placing sports bets

Title

LumiBet - bastore sportive

Description

Excerpted from the website:

Mirë se vini
Prej themelimit mundohemi që klientëve tanë të ju ofrojmë shërbime të nivelit sa më të lartë. Momentalisht operojmë në teritor të Kosovës. Qëllimi i jonë është që të jemi lider për vërjen e bastit përmes Internetit. Lënda e bastit nuk është interesant vetëm për juve, por është interesant edhe për neve në kompani. Kujdes të madhe i kushtojmë zgjedhjes së personelit të kompanisë, para të cilëve shtrojmë standarde të larta, të gjitha këto për knaqësin tuaj më të madhe. Puna e jonë është lidhje e teknologjive më të mira botërore, dhe përvojës dhe dijes vendore, me qëllim të ofrimit të shërbimeve me standard të lartë.
read more

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=LumiBet.com&oldid=26537258"