home : LNVH - Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Description

pulled from site's meta description

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft ten doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap.


This is an automatically generated AboutUs page for Lnvh.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Lnvh.nl&oldid=40251876"