Fundacja Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej - Strona główna

Description

pulled from site's meta description

Jesteśmy jedną z wielu fundacji, które na miarę swoich skromnych możliwości uprawiają fascynujące poletko, pomieszczone między potrzebującymi, a wrażliwymi. Obu stronom pomagamy zawiązać wspaniałą wspólnotę, kontakt duchowy i materialny zarazem. Zacni ludzie pomagają chorym dzieciom – czyż może być coś piękniejszego? Dzieci otrzymują coś więcej niż szansę na wyzdrowienie – dowód miłości, troskliwości, ciepła. Ci, którzy im pomagają, zyskują poczucie własnej wartości, świadectwo człowieczeństwa, spełnienie ludzkiego posłannictwa, w którym „być” znaczy o tyle więcej niż mieć”. Służymy więc jednym i drugim. Przed jednymi i drugimi pragniemy z szacunkiem pochylić głowy.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Litewska.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Litewska.pl&oldid=62517172"