Liktendarzs.lv "The Garden of Destinies"

Title

Likteņdārzs - kultūrvēsturiska piemiņas vieta! Cropped-Portrait-Liktendarzs.jpg

Description ENG

“The garden of destinies”
With the aim to honor the memory of those Latvians who became the victims of the 20th Century totalitarian regimes in Latvia, a memorial and commemoration site called Liktendarzs (briefly translated as “The garden of destinies”) is to be created. For this purpose, Koknese Island, located in the middle of the Daugava River near the Koknese castle ruins and Koknese Lutheran Church, has been selected.

Within this context, the memorial site should symbolically gather all Latvian souls lost in different parts of the world, showing the price that has been paid for the freedom of the Latvian nation and the independence of Latvia. At the same time, the remembrance site should testify to the endurance and the strength of the nation, which allowed it to overcome hardships and to look with hope toward the future. The memorial site should not arouse in the visitor a glum, depressing feeling. Rather, it must serve for enlightenment and consolation. In order to ensure that we - ourselves, our children and next generations, as well as guests from other countries would understand the size of tragedy for the Latvian population, the monument should consist of so many elements, as Latvia has lost in the number of people. Besides the beautiful Latvian scenery, the place of commemoration should visually and in space show how large the losses of the Latvian nation are. A special role should be granted to the Daugava, the river that has historically been linked to the destiny of the Latvian people and on which Koknese Island is located, as well as to the surrounding landscape and natural beauty.

As we know, no monument of national scale so far has been built for the repressed and lost Latvians, which would commemorate losses of our nation during the last hundred years and the suffering and wrong caused to these people.

Respecting the aim and the scale of the project President of Latvia Valdis Zatlers in 2008 has taken the guardianship for “The garden of destinies”

Liktendarzs.lv

Apraksts Latviski

“LIKTEŅDĀRZS” KOKNESES SALĀ
Likteņdārzs ir nacionāla un visas Eiropas līmeņa projekts, kas ar Latvijas tautas atbalstu top uz Kokneses salas, Daugavas vidū. Likteņdārzs top kā kultūrvēsturiska piemiņas vieta, kas iemūžinās Latvijas tautas piemiņu. Tas būs plašs dārzs mierinājumam un Latvijas tautas spēka apliecinājumam, kas ļāvis izturēt un izdzīvot. Likteņdārzs būs cerība nākotnei. Likteņdārza projekts tiek uzsākts Latvijas 90 - gadē un to plānots pilnībā pabeigt desmit gadu laikā - kā dāvanu Latvijas 100 - gadē.

Piemiņas vieta simboliski pulcēs visas un visās pasaules malās zudušās latviešu dvēseles, rādot, kāda ir bijusi maksa par latviešu tautas brīvību un neatkarīgu valsti. Vienlaikus atceres un piemiņas vieta apliecinās latviešu tautas pastāvību un spēku, kas ļāvis tai izturēt un ar cerībām skatīties nākotnē. Sevišķa loma ir piešķirama Daugavai, upei, kas vēsturiski saistīta ar latviešu tautas likteni un kurā atrodas piemiņas vietas sala, salas un apkārtējai ainavai un dabas skaistumam.

Kopš 2008. gada 11. decembra „Likteņdārzam” ir arī savs aizbildnis - Valsts prezidents Valdis Zatlers. Valsts prezidents atbalsta „Kokneses fonda” dibinātāju ieceri – īstenot „Likteņdārza” ideju līdz Latvijas 100 gadu jubilejai.

Latvijā līdz šim nav uzcelts nacionāla mēroga piemineklis, kas atbilstu tautas zaudējumiem pagājušo simts gadu laikā. Likteņdārzs top kā 21. gs Brīvības piemineklis Latvijas tautai.

Liktendarzs.lv

Contact Information

LIKTEŅDĀRZA īstenotājs - Kokneses Fonds
Lāčplēša iela 75-III, Riga, LV-1011, Latvija
Tel. +371 7289535, Fakss: +371 7828523
E-pasts:

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Liktendarzs.lv&oldid=26450855"