Kva.se is an academy of sciences, located in Sweden

Title

Kungl. Vetenskapsakademien

Description

En fristående, icke-statlig organisation med syfte att främja vetenskaperna, främst matematik och naturvetenskap.

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Kva.se&oldid=27107043"