KorDil.cOm.tr is

About KorDil.cOm.tr

Kordil - Yapı ve İnşaat Saha ve Şantiyeleri Ölçme Hizmetleri

Dünyanın en büyük ilk 10 listesinde girmiş inşaat firmaları ile devasa projeler olarak adları geçen projelerde 15 yıla yakın kesintisiz görev almış deneyimli yönetim kadromuz ve en son teknoloji ürünü ölçme aletlerimiz ile: Şantiyelere anahtar teslimi ölçme ve haritalama desteği İnşaat sahaları için güvenilir ölçme kontrol ağı kurulması Detay aplikasyonu ve rutin konumsal kontrol Çok hassas deformasyon, çökme ve oturma ölçmeleri Arazi ve arsa düzenlemeleri ve parselasyon işleri Hâlihazır, röleve ve plankote ve saha haritalarının yapımı Harita/ölçme ekibi veya tekil personel tedariki Kısa veya uzun vadeli ölçme ekipmanı kiralama Uluslararası kalite standartlarına uygun ölçme yöntem ve prosedür yazımı Teknik şartname ve ihale dokümanı hazırlanması

Kordil - Mühendislik Ölçmeleri Farklı mühendislik dallarının ihtiyaç duyabilecekleri ve özel teknik ve çözüm gerektiren ölçme problemlerinizi karşılayabilecek deneyimli uzman personel ve teknolojik donanımlara sahibiz Konumsal yer değiştirme (deformasyon) ölçmeleri Hassas yüzey taraması, 3-B metrik ve fotogrametrik modelleme Mühendislik dalları için özellikli ölçme ve haritalama Mühendislik raporlarını destekleyici ölçmeler ve harita yapımı Mevcut haritaların amaca uygun olarak özelleştirilmesi veya genelleştirilmesi Mühendislik araştırmalarında konumsal veri gerektiren her türlü ölçmeler Kordil, hem karada hem de denizde harita mühendisliği ve ölçme hizmetleri veren bir şirkettir. Alanında öncü firmaların dünya çapında büyük firmalarda yıllarca çalışmış uzman bir kadro tarafından yönetilmektedir. Kordil bir çok projelerinde kendi geliştirmiş oldukları yazılımları kullanırlar. Bunlardan başlıcaları: Kordil AcadTRK [1], Kordil Navigation Pro [2], Kordil Geodesy Tools [3] ve de Kordil EDMS Elektronik Döküman Yönetim Sistemi [4] dir.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=KorDil.cOm.tr&oldid=27625433"