Welkom bij Kleurrijk, Praktijk voor Remedial Teaching Gorinchem - Kleurrijk, praktijk voor remedial teaching

Description

pulled from site's meta description

De praktijk richt zich op de begeleiding van leerlingen van de basisschool met een leerprobleem of leerstoornis. Met individuele begeleiding op maat worden kinderen geholpen met hun probleem. Naast het didactische gedeelte is er ook aandacht voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van het kind.Ook kan de praktijk kinderen met een Leerling Gebonden Financiering (ook wel rugzakje genoemd) op school begeleiden.


This is an automatically generated AboutUs page for Kleurrijk-rt.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Kleurrijk-rt.nl&oldid=56243972"