K-r-o-n-i-k-a.net

Title

audiovizuální databáze obce Šléglov | kronika | projekt by František Zachoval & Klára Tasovská | kronika net | audiovizuální banka paměti | odsun a vysídlení | sudety

Description

Excerpted from the website description:

Databáze se stávají pomalu významným modelem soudobého vztahu k světu. Její struktura jako zhuštěný archiv, umožňuje volné přechody mezi položkami a jejich nové propojování. Databáze celkově vytváří nový [umělecko-historický] kontext. Prvním závažným zásahem do přirozeného vývoje sídel v této oblasti byly poválečné reemigrační procesy. Oblast nikdy nebyla plně dosídlena. Absence společenských vazeb a neosobní přístup k hmotnému fondu znamenal jeho devastaci a degradaci. Repatrianti nedokázali přirozeně navázat na původní hospodářské uspořádání. Se silnou fluktuací a pozvolným odlivem obyvatel mizí téměř celé samoty a osady. Oblast prochází markantní změnou kvality krajiny.

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=K-r-o-n-i-k-a.net&oldid=32108956"